Kính Chào Quý Khách Đến Với Website Của Chúng Tôi..

Sắp có quy trình mới về cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại Hà Nội


Quy định này áp dụng cho các cơ quan cấp giấy phép xây dựng; các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài là chủ đầu tư xây dựng công trình; các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng và thực hiện xây dựng theo giấy phép xây dựng trên, sẽ được quy định quy định chi tiết đối với từng đơn vị, loại công trình.

Theo đó, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của các cơ quan trên địa bàn TP, gồm: Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng các công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp giấy phép xây dựng các công trình nằm trong các khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc phạm vi quản lý;

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc cấp giấy phép xây dựng các công trình nằm trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc thuộc phạm vi quản lý; UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý.

Trường hợp công trình, nhà ở riêng lẻ nằm trên địa giới hành chính của hai địa phương trở lên (hoặc địa chỉ tại giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất khác địa giới hành chính) thì thẩm quyền được xác định theo địa chỉ tại giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai.

thẩm quyền của cơ quan cấp phép xây dựng và các loại công trình
Hà Nội quy định chi tiết về thẩm quyền của cơ quan cấp phép xây dựng và các loại công trình.


Trường hợp dự án gồm nhiều công trình có cấp khác nhau thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cho các công trình thuộc dự án được xác định theo công trình có cấp cao nhất. Công trình do cơ quan nào cấp giấy phép xây dựng thì cơ quan đó điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp. Trường hợp có mâu thuẫn giữa các tiêu chí để xác định thẩm quyền cấp phép xây dựng thì Sở Xây dựng là cơ quan quyết định.

Đối với quy định cấp giấy phép xây dựng có thời hạn dành cho công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng mới: Tối đa bốn (04) tầng nổi, không xây dựng tầng lửng, tầng hầm hoặc bán hầm. Chiều cao công trình tính đến mái tầng 4 không quá 15m, trên mái có thể có tum thang (tum thang chỉ có chức năng sử dụng để bao che lồng cầu thang bộ/giếng thang máy và che chắn các thiết bị kỹ thuật của công trình (nếu có), có diện tích mái tum không vượt quá 30% diện tích sàn mái, chiều cao tối đa không quá 3m).

Trường hợp công trình xây mới thuộc đối tượng phải chấp thuận đầu tư. Công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng. Công trình thuộc đối tượng phải thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy theo quy định thì phải được UBND TP chấp thuận trước khi đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Công trình, nhà ở riêng lẻ sửa chữa, cải tạo: Quy mô sau khi sửa chữa cải tạo không vượt quá quy mô dành cho công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng mới. Trường hợp công trình, nhà ở riêng lẻ có quy mô hiện trạng lớn hơn thì được sửa chữa, cải tạo giữ nguyên trạng, không tăng quy mô, diện tích xây dựng, tổng diện tích sàn, chiều cao, số tầng.

Khi hết thời hạn tồn tại của công trình, nhà ở riêng lẻ ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn mà quy hoạch chưa thực hiện thì cơ quan cấp phép xây dựng thông báo việc gia hạn thời gian tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn khi chủ đầu tư có yêu cầu.

Nguồn: kinhtedothi.vn

Hỗ trợ trực tuyến  Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến

Holine

0939 268 181

Bài viết mới nhất

Hỗ trợ (24/7) 0939 268 181

Hỗ trợ 24/7
Kinh doanh
Chat trên zalo
Chat facebook